ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

    

     Η Envidawn αναλαμβάνει την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την νομοθεσία που την αφορά καθώς για πράσινες λύσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν την επιχείρηση πιο φιλική περιβαλλοντικά μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας.

     Τα σεμινάρια προσαρμόζονται στις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης με στόχο την ικανοποίηση και παράλληλα την πλήρωση της ανάγκης του πελάτη.