ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

EnviDawn

1.Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι ανακυκλώσιμες όχι μόνον γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτουν την υγεία μας.

Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.

Σήμερα (2006) η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα

 • Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.),

 • Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.)

 • Προϊόντα εικόνας και ήχου

 • Εξοπλισμός πληροφορικής

 • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια

 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 • Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

 • Συσκευές αυτόματης διανομής

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

 • Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων

Σημασία της ανακύκλωσης

 • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους.

 • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.

 • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).

 • Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.

 • Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

 • Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.

 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.

 • Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.

 (Πηγή: Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org/)

 

Εταιρίες Ανακύκλωσης

 1. Ανακύκλωση Χάρτου: http://www.viochartiki.gr/

 2. Ανακύκλωση Ξύλου: http://www.shelman.gr/

 3. Ανακύκλωση Μετάλλων:
  http://www.tsirigotisxitirio.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=27

 4. Ανακύκλωση Αλουμινίου: http://www.elval.gr/frame1.htm

 5. Ανακύκλωση Ύαλου: 
  http://www.stirom.ro/ThinkGlass/Recycling/index.cfm?61B7621489D82214DFEB9A2E9BA62C7E

 6. Ανακύκλωση Πλαστικών: Αθανασόπουλος Επ. 210- 4827149, Plastic City ΑΒΕΕ 210-3459703, 2221040667-8

 7. Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.): http://www.herrco.gr/

 8. Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος: http://www.edoe.gr/

 9. Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών: http://www.ecoelastika.gr/

 10. Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών ΑΦΗΣ: http://www.afis.gr/faq/

 11. Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ: http://www.sydesys.gr/gp/index.aspx

 12. Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.: http://www.electrocycle.gr/new/

 13. Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων: http://www.eltepe.gr/

 14. Διαχείριση Συσκευασιών Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΚΕΠΕΔ)
  http://www.eltepe.gr/etairparousiash_syndetair_keped.htm

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το μέσο κτίριο στην Ελλάδα καλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση με κάποιο λέβητα πετρελαίου και τις υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένης της ψύξης) με ηλεκτρισμό από το δίκτυο της ΔΕΗ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ένας στους δύο λέβητες δε συντηρείται καν σωστά και ότι το 90% περίπου του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα παράγεται από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο, θα καταλάβει γιατί ο κτιριακός τομέας συμβάλλει τόσο πολύ στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ευτυχώς όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και ο καταναλωτής έχει σήμερα μία πλειάδα επιλογών για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Οι επιλογές αυτές:

 • είναι αποκεντρωμένες (μπορούν δηλαδή να εφαρμοστούν στο επίπεδο της κατοικίας ή της επιχείρησης)

 • είναι εύκολες στη χρήση

 • είναι φιλικές προς το περιβάλλον

 • είναι (τις περισσότερες φορές) ή μπορούν να γίνουν οικονομικά αποδοτικές

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο κατοικίας ή επιχείρησης περιλαμβάνουν τις εξής τεχνολογίες:

(Πηγή: http://www.greenpeace.org/greece/137368/137396/138314)

 

3.Απόβλητα

Στερεά απόβλητα

Στερεά Απόβλητα είναι τα στερεά υλικά τα οποία, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δεν έχουν αρκετή αξία ή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους ώστε αυτός να συνεχίσει να υφίσταται την δαπάνη, τη μέριμνα ή το βάρος της διατήρησής τους. (Με άλλα λόγια, το κόστος απόρριψης ή αποβολής τους είναι μικρότερο από το κόστος διατήρησης τους). Είναι τα στερεά υλικά που ανακάμπτουν ως παραπροϊόντα από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των εμπορικών εγκαταστάσεων, των γεωργικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κ.τ.λ.. Είναι αντικείμενα από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί. .(πηγή: Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος, Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2002)

 

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης, επαναχρησιμοποίησης, ή τελικής διάθεσης σε φυσικούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.(πηγή: Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος, Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2002)

 

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)

Αστικά στερεά απόβλητα είναι τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών (οικιακά στερεά απόβλητα), των εμπορικών δραστηριοτήτων (εμπορικά στερεά απόβλητα), των καθαρισμών οδών και άλλων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και άλλα στερεά απόβλητα (από ιδρύματα, επιχειρήσεις, κ.λ.π.) τα οποία μπορούν από την φύση τους ή την σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά στερεά απόβλητα. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα αναφέρονται και ως Δημοτικά Στερεά Απόβλητα. Στην Οδηγία 1999/31/ΕΚ[13], ως αστικά απόβλητα ορίζονται «τα οικιακά απόβλητα καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία, λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα οικιακά». .(πηγή: Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος, Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2002)

 

Επικίνδυνα Απόβλητα

«Επικίνδυνο Απόβλητα είναι κάθε ουσία ή αντικείμενο που περιλαμβάνει στο Παράρτημα Ι του άρθρου 20 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 19396/1546/1997, ή(β) που κατά τη γνώμη της επιτροπής [που ορίζεται] παρουσιάζει μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 και την(το) οποία(ο) ο κάτοχος της(του) απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει» .(πηγή: Δημήτριος Χ. Παναγιωτακόπουλος, Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2002)