ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

Envidawn

Αρχική  Σελίδα

     Η Envidawn ασχολείται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 ενώ παράλληλα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική νομοθεσία διεξάγοντας και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

     Απαρτίζεται από την Περιβαλλοντολόγο Βερονίκη Ροντογιάννη αλλά και από συνεργάτες-επιστήμονες διαφόρων κλάδων με μεγάλη εμπειρία στον κάθε τομέα, με σκοπό την βέλτιστη εκπόνηση της εργασίας η οποία θα ανατεθεί στην εταιρία παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.....