ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

Envidawn

Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Η Envidawn παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν:

  • στην διαμόρφωση των χώρων για την καλύτερη λειτουργικότητα και την σύννομη λειτουργία της επιχείρησης, σε θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

  • στις επιδοτήσεις για εξοπλισμό, επεκτάσεις εγκαταστάσεων, Iso κ.α.

  • στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  • αλλά και σε γενικότερα θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ύστερα από έρευνα και συνεργασία με τον αντίστοιχο εξειδικευμένο συνεργάτη της εταιρίας, για την βέλτιστη και αποτελεσματική καθοδήγηση.